Podhorský penzion na Ostravských bucharech

06.03.2017 23:59

Divadelníci z Bašky uvedou penzion na divadelní soutěži Ostravské buchary, konkrétně 26. března 2017 ve 14.30 v KD Michálkovice. Jejich verze má název Bašťanský penzion, viděl jsem ji - a bavil jsem se. 

https://allevents.in/ostrava/ba%C5%A1%C5%A5ansk%C3%BD-penzion-divadeln%C3%AD-p%C5%99edstaven%C3%AD/1923094947921499